Review การใช้งาน MiFi, Pocket WiFi 3G 4G ทุกค่าย Android TV เปลี่ยนTVธรรมดาเป็นSmart TV ตัวเร่งสัญญาณสือถือ WiFi Repeater กล้องวงจรปิด, กล้องติดรถยนต์ ราคาถูก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับร้าน หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากทาง 3G.VivaOnline.Biz เท่านั้น หาก Sticker วอยต์ รับประกันฉีกขาด หรือสูญหาย การรับประกันถือเป็นสิ้นสุด
 2. การรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อ เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิตเท่านั้น ค่าบริการซ่อม และอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาการรับประกัน จะคิดจากค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) เมื่อท่านนำ หรือส่ง เครื่องไปยังศูนย์บริการที่แต่งตั้งของทางร้านเองโดยตรงเท่านั้น
 3. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
  3.1  ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
  3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลงทั้งทางกายภาพ และ Software และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจาก 3G.VivaOnline.Biz
  3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
  3.4  การติดตั้ง เพิ่ม ลด แก้ไข ซอฟท์แวร์ และไดร์เวอร์ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก 3G.VivaOnline.Biz และ/หรือ ไม่ได้มาจากชุดผลิตภัณฑ์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
 4. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ IC ต่างๆ
 5. การตัดสินใจของทางร้านในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้การรับประะกัน ถือเป็นที่ยุติ และท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของทางร้าน
 6. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. ทางร้านสงวนสิทธิ แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้แบตเตอรี่ ตัวช้าจไฟ ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากมีผลต่อคุณภาพการใช้งาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย

 

เพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกัน กล้อง IP Camera ในกรณี Hot Pixel, Dead Pixel
ในระดับมาตรฐานเดียวกันกับกล้อง Digital Camera และ DSLR

เนื่องจากจุดประสงค์ของกล้อง IP Camera คือการเฝ้าระวัง และตรวจสอบการเคลื่อนไหวเท่านั้น ดังนั้น คุณภาพของเลนส์ และ Sensor จะไม่สูงเท่ากล้อง ในมือถือ, Digital Camera, DSLR แม้แต่กล้องระดับเรือนหมื่นก็เป็นเช่นนี้
อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจกับลูกค้า ทางเราขอเสนอเงื่อนไขการรับประกัน ให้ระดับเดียวกันกับกล้อง Digital Camera และ DSLR ดังนี้ครับ

 

 1. เงื่อนไขการเปลี่ยนกล้อง IP Camera ในระยะ 7 วันจะสิ้นสุด หากกล้องได้ทำการติดตั้ง หรือเจาะยึดแล้ว ดังนั้นหากลูกค้ากังวลกับเรื่องนี้ขอให้ตรวจสอบก่อนติดตั้ง
 2. Hot Pixel และ Dead pixel ทางร้านจะรับพิจารณาในกรณีพบตั้งแต่ 3 จุดขึ้นไป ถ้าพบน้อยกว่า หรือเท่ากับ3 จุด แต่ต้องการให้แก้ไขก็สามารถส่งศูนย์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริง โดยทั่วไป ศูนย์จะใช้วิธี Pixel Mapping ซึ่งจะมีข้อใช้จ่ายค่อนข้างสูง และไม่มีการรับประกันว่าเป็นอีกในอนาคตหรือไม่

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาที่โดยส่วนใหญ่มีผลด้าน “ความรู้สึก” มากกว่าคุณภาพภาพ และวีดีโอ
การใช้งานโดยทั่วไป ผู้ใช้เกิน 95% จะไม่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เลย เพราะเราไม่ได้ใช้ความละเอียดของภาพเต็ม 100% หรือเอาไปปรินท์ตามร้านอัดภาพอยู่แล้ว อย่าลืมนะครับ อันนี้คือกล้องวงจรปิด ไม่ใช่กล้องถ่ายภาพ

Contact Viva

คุณลูกค้าสามารถส่งข้อความ คำถามถึง Viva ได้ง่ายๆ ที่นี่ (กรุณาระบุรุ่น สินค้า และบริการที่สอบถามด้วยคะ) ทางเราขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะสุภาพชน และตอบคำถามการใช้งานเฉพาะลูกค้า Viva เท่านั้นนะค่ะ

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat